top of page
bgImage

Celzouttherapie dr. Schüßler

Wat zijn celzouten?

Celzouten zijn lichaamseigen minerale zouten die van nature in onze cellen voorkomen. Ze spelen een belangrijke rol in alle lichaamsprocessen op celniveau. Veel minerale zouten krijgen wij binnen via voeding. Deze moeten wel echter eerst de lange weg via het spijsverterings- en stofwisselingssysteem afleggen voordat we ze in onze cellen kunnen opnemen. Hierbij gaat ongeveer 70% verloren. Dr. Schüssler celzouten lijken op de eigen minerale verbindingen en worden, door ze in de mond te laten smelten, direct opgenomen via het slijmvlies. Hierdoor kunnen ze direct door de cellen ingezet worden als werkzame bouwstoffen.

Dr. Schüssler (1821-1898) ontdekte dat de meeste lichamelijke aandoeningen werden veroorzaakt door een disbalans aan werkzame bouwstoffen op celniveau. Hierdoor kan de cel niet optimaal functioneren. De gezondheid van de cel en dus ook die van het lichaam kan hersteld worden door aanvulling via de juiste celzouten.

Celzouttherapie is er dus op gericht het lichaam optimaal te laten functioneren en een eventuele onevenwichtigheid op te heffen.

Als er in het lichaam een juiste balans is tussen opname, verbruik, hergebruik en uitscheiding van minerale zouten, dan hebben we de meest ideale situatie.

Er kunnen echter diverse redenen zijn waarom dit niet het geval is:

  • zo kunnen er bijvoorbeeld erfelijke factoren meespelen. Zijn er erfelijke ziektes in de familie?              Een zwangere vrouw kan, indien zij zelf een disbalans in de mineraal huishouding heeft, dit aan haar baby doorgeven.
  •  Uiteraard speelt voeding een belangrijke rol. Hoe zijn de producten geteeld? In de volle grond of op kunstmest? Kunstmest bevat beduidend minder mineralen dan de volle grond en zo kunnen we denken dat we gezond eten maar toch veel minder mineralen tot ons nemen.
  •  Stress en gifstoffen uit onze leefomgeving zoals uitlaatgassen en de energetische belasting van de computer en de telefoon hebben ook invloed op alle lichaamsprocessen.
  • Als je stijve spieren hebt; een toename van spierspanning zorgt voor verminderde doorbloeding. Dat betekent minder zuurstof in het weefsel en kooldioxide die in het weefsel achterblijft. Dit wordt omgezet in zuren en zuren in weefsels geven pijn en verstijving. Door het inzetten van minerale zouten wordt de zuurstoftoevoer verbeterd, wat de uitwisseling in de cellen ten goede komt en de zuren worden afgevoerd.
  • Als men last heeft van bijvoorbeeld hoge bloeddruk wordt er al snel medicatie voorgeschreven. Dit kan echter ook een disbalans in mineraal zout nr. 8 natrium chloratum zijn.
  • Bij maagzuurklachten krijgt met veelal een maagzuurremmer maar ook een maagbescherming voorgeschreven, terwijl celzout nr. 9 natrium phosphoricum een mineraal is wat op een natuurlijke manier ondersteuning biedt zodat het lichaam zelf de klacht kan aanpakken.
  • Maar ook bij een botbreuk kunnen celzouten de helpende hand bieden. Nr. 2 calcium phosphoricum helpt namelijk bij de opbouw en herstel van botten.

Welke celzouten gebruiken?

In een consult wordt de klacht besproken. Daarnaast wordt er aan gezichtsdiagnose gedaan. Aan de hand van deze gegevens wordt gekeken welke celzouten van toepassing zijn.


Wat is de juiste dosering?

Het aantal tabletten wat ingenomen wordt verschilt van persoon tot persoon. De één heeft baat bij 5 tabletten en de ander bij 9. Bij chronische aandoeningen zijn ook meer tabletten nodig omdat de reserves uitgeput zijn. En bij een acuut geval van bijvoorbeeld hooikoorts of trauma kan het zelfs nodig zijn om elke 2-5 minuten 1 tablet te nemen. Op grond van de hoge verdunningen is het nauwelijks mogelijk teveel celzouten in te nemen. Celzouten kunnen naast de reguliere medicijnen ingenomen worden. Ingeval van ernstige ziekten of klachten is het altijd noodzakelijk uw (huis)arts te consulteren.

Met celzouttherapie helpen we het lichaam de minerale zouten beter te verdelen en waar nodig in te zetten.

bottom of page